Over ISQ


Mijn naam is Johan Overwijk.
In 1999 ben ik gestart met het verzorgen van internetdiensten onder de naam InternetService Q. Naast mijn baan als projectmanager bij IBM.
Sinds Mei 2014 ben ik mij, na een dienstverband van 35 jaar, volledig op ISQ gaan richten.


Werkwijze

Wij zijn van mening dat het van belang is dat wij u en uw bedrijf kennen om een passende dienst te kunnen leveren. Daarom komen wij persoonlijk bij u om te bespreken wat uw wensen en verwachtingen zijn. Samen bepalen wij het doel van uw website. Dit wordt helder omschreven in een voorstel, wat wij voor u doen…onder welke voorwaarden. Daarna gaan we aan de slag waarbij regelmatig de voortgang met u wordt afgestemd.

Visie

Op internet is ieder bedrijf even groot!
Tenminste, zo kun je je profileren. De tijd van “als je er maar op staat” hebben we al lang achter ons gelaten. Daarom is het van belang dat uw website een professionele afspiegeling is van uw bedrijf. U krijgt maar één kans om een eerste indruk te maken… ook op internet.

Privacy

Uw privacy is voor ISQ van groot belang, wij stellen hierbij dat wij zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan. Zoals is vastgelegd in ISQ Privacy statement, welke sinds 2019 deel uitmaakt van onze Leveringsvoorwaarden.